přihlásit

Sexuální obtěžování na pracovišti

Popis kurzu:

Přednáška doktora Radima Uzla odpovídá na otázky týkající se sexuálního obtěžování na pracovišti – jak je definováno, jaké chování je na pracovišti v pořádku a jaké už není, jak je tato problematika zákonně upravena. Je určena především pro vedoucí týmů, manažery a HR pracovníky, kteří jsou zodpovědní za kvalitu vztahů na pracovišti a proto se v této problematice potřebují orientovat. Partnerem přednášky je společnost HEALTHCOMMUNICATION.

Registrovat se

 

Co vás v kurzu čeká:

1. Sexuální chování a jeho regulace (5:32) – Úvodní kapitola.
2. Co je to sexuální obtěžování (7:13) – V této kapitole zjistíte, co je obtěžování obecně a jak je definováno sexuální obtěžování.
3. Mobbing (5:01) – Problematika sexuálního obtěžování je zasazena do širšího kontextu mobbingu.
4. Prevence a sexuální výchova (16:23) – Problematika prevence sexuálního obtěžování. Hlavním nástrojem prevence je sexuální výchova. Kapitola poskytuje vodítka k posouzení, zda je nějaké chování sexuálním násilím. Dozvíte se také, jak se do problematiky sexuálního násilí promítají odlišné kulturní normy.
5. Sex na pracovišti (4:55) – Popisuje, jak přistupovat k problematice sexu na pracovišti a co k tomuto tématu říká zákon.

 

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny zaměstnance firem, zejména pro vedoucí pracovníky.

 

Lektor - MUDr. Radim Uzel, CSc.

Radim Uzel je známý sexuolog, porodník a gynekolog, ale také spisovatel. Jako popularizátor sexuologie se objevuje v mnohých televizních a rozhlasových pořadech, věnuje se osvětové práci. Je čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, vysokoškolský pedagog, soudní znalec v oboru zdravotnictví.