přihlásit

Efektivní fungování paměti

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na uvědomění si, jak funguje náš mozek a jak jej využít, abychom si více pamatovali. Účastník kurzu si na několika příkladech vyzkouší, jak funguje jeho mozek a co by měl změnit, aby méně zapomínal.

Registrovat se


Co vás čeká:

Jak můžeme zlepšit zapamatování a vybavování? V kurzu se dozvíte, jak ovlivňuje naše schopnosti zapamatování a vybavování pravá a levá mozková hemisféra a jaká je role imaginace pro efektivní fungování paměti. Zjistíte, jestli jste kinestetický, vizuální či auditivní typ a jak to ovlivňuje zapamatování. V kurzu si také vyzkoušíte několik cvičení na zlepšení paměti. Kurz je zakončen testem.

 

Obsah:

1 Pravá a levá mozková hemisféra (6:10)

2  Cvičení (4:00)

3 Imaginace, ukládání informací (6:20)

4 Typy paměti (1:20)

5 Metoda kouskování informací (2:45)

6 Cvičení II (4:45)

7 Jak si nejlépe zapamatovat (3:50)


Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro všechny uživatele bez ohledu na pracovní pozici.

 

Lektor - David Fuchs

Školitel, konzultant a interim manager. Provádí školení soft skills se zaměřením zejména na rozvoj týmové spolupráce, stress management, komunikační dovednosti, práce s pamětí a koncentrací, strategické a projektové řízení. Mentoruje, koučuje a pomáhá zvyšovat efektivitu firem v oblastech operativní, obchodní, finanční a personální.

profil LinkedIn