přihlásit

Akademie emočního prodeje

Popis kurzu:

Akademie emočního prodeje je zaměřena na zvýšení efektivity komunikace s interními i externími zákazníky a maximalizaci získání vzájemné dohody s výsledkem win-win. Tento přístup Vám umožní získávat skutečně loajální zákazníky. Program je využitelný jak k “ prodeji” myšlenek a programů v rámci firem (interním zákazníkům), tak v “prodeji” produktů či služeb externím zákazníkům.

Registrovat se

Program boří zavedené mýty související s lidským rozhodováním a komunikací obecně. V rámci programu jsou akcentovány následující oblasti : Sdílené proč, Moje vlastní nastavení, Co vlastně prodávám, Zákaznická specifika, Je můj styl komunikace efektivní? Program může pomoci ke zvýšení úspěšnosti v prodeji, zaměstnání obecně, ale jeho principy jsou aplikovatelné i na soukromý život.

Co Vás v kurzu čeká: 

0 Úvod (6:58)

1.1 Proč emoční prodej - o co půjde? (3:39)

1.2 Proč emoční prodej - klíčová myšlenka (8:45)

1.3 Proč emoční prodej - pět oblastí (7:03)

2.1 Emoce v prodeji – jak se zákazník rozhoduje (18:48)

2.2 Emoce v prodeji - sebeuvědomění prodejce (2:04)

2.3 Emoce v prodeji - co dále ovlivňuje zákazníka (10:10)

3 Sdílené proč (13:12)

4.1 Přístup – Motivace a výkon (5:59)

4.2 Přístup – Scénáře a překročení vlastního EGA (8:00)

4.3 Přístup – Inspirace (5:24)

4.4 Přístup – Osobní posun (4:29)

4.5 Přístup – Vaše nejcennější zboží (6:02)

5.1 Zákazník – úvod do typologie (4:20)

5.2 Zákazník – 4 typy (6:11)

5.3 Zákazník – jak typologii využít v praxi (4:07)

5.4 Zákazník – sebereflexe (8:19)

5.5 Zákazník – shrnutí (3:21)

5.6 Zákazník – specifika jednání s autoritou (5:10)

6.1 Produkt – jak prezentovat produkt (15:34)

6.2 Produkt – schéma komunikace (5:51)

7.1 Prodej v akci – realistický pohled (3:22)

7.2 Prodej v akci – příprava na schůzku (3:05)

7.3 Prodej v akci – domněnky, scénáře a naslouchání (5:11)

7.4. Prodej v akci – zvládnutí emocí a ega (12:49)

7.5. Prodej v akci – opuštění nefunkčních modelů (4:15)

7.6 Prodej v akci - další postupy u nespolupracujícího klienta (2:58) 

7.7 Prodej v akci - strategie posledního pokusu (3:44)

7.8 Prodej v akci - shrnutí (3:19)

8 Závěr (3:20)

 

 

Pro koho je kurz určen: 

Především pro obchodníky a obchodní manažery, ale využít ho mohou všichni ti, kteří v rámci svojí práce potřebují "prodávat" svoje nápady, myšlenky a plány. 

 

Lektor: Dr. Jiří Urbánek

Původním vzděláním veterinární lékař, který pracuje většinu kariéry na manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu. Specializuje se na nastavování byznysových modelů, vytváření efektivních nástrojů pro strategické i taktické plánování a zvyšování efektivity prodejních týmů. Je autorem a implementátorem následujících programů:

Sales and Marketing excellence  - komplexní mezinárodní program pro exekutivní pracovníky marketingu a team leadery různé expertní úrovně se zaměřením na správný a komplexní business planning a excellenci v exekuci plánovaných aktivit.

Emotionall selling - program zvyšující efektivitu prodeje změnou nastavení psychiky prodejců a využitím psychologie zákazníka i prodejce pro maximalizaci šance na dohodu.

Oba programy jsou úspěšně využívány jak v ČR, tak v zahraničí. Školí manažery i prodejní týmy jak v ČR, tak v dalších zemích, zejména regionu střední a východní Evropy, kde působí i jako byznysový poradce.

Paralely s byznysem uplatňuje i na poli osobního rozvoje, kde pomáhá lidem najít správnou životní cestu. Jeho mottem je: Rozvíjejte potenciál lidí okolo sebe, inspirujte je a pomozte jim žít šťastnější život. Špičkové pracovní výsledky pak přijdou samy, jako vedlejší produkt.

Profil na LinkedIn

www.emocniprodej.cz